Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Sigma Essentials
KVK-nummer 90363868
BTW-ID: NL004815266B48

1. TOEPASBAARHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen geplaatst op www.sigma-essentials.nl door consumenten. Zorg ervoor dat u deze voorwaarden zorgvuldig leest. Het is belangrijk dat u regelmatig controleert op updates. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken.

2. BESTELLINGEN OP DE WEBSITE

2.1 Wie kan bestellen
Om een bestelling op de Website te plaatsen, moet u: ten minste 16 jaar oud zijn; een consument en geen professionele wederverkoper.

2.2 Hoe te bestellen
Wij vragen u om ons een e-mailadres te verstrekken om een bestelling te plaatsen. U moet mogelijk uw browser instellen om cookies en pop-ups te accepteren om alle functionaliteiten van de Website te kunnen gebruiken, zoals items toevoegen aan uw winkelwagen en uw bestelling indienen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Privacy- en Cookiebeleid. Wanneer u een bestelling plaatst, sturen wij u een e-mail ter bevestiging dat de producten zijn verzonden ("Orderbevestiging"). Op dit moment komt een contract, met inbegrip van deze voorwaarden, tot stand en is bindend tussen u en ons (het "Contract"). Wij raden u aan om een kopie van deze voorwaarden en de Orderbevestiging te printen of te downloaden voor toekomstige referentie. Als wij u een product niet kunnen leveren, zullen wij u dit schriftelijk mededelen en de bestelling niet verwerken.

2.3 Ons recht om uw bestelling te weigeren of een Contract te annuleren
De uitvoering van een bestelling via de Website is afhankelijk van de beschikbaarheid van het Product of de Dienst. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om uw bestelling om welke reden dan ook niet te accepteren. Wij behouden ons ook het recht voor om een Contract te annuleren door middel van een elektronische schriftelijke kennisgeving aan u in de volgende situaties, zonder aansprakelijkheid voor enige schade of kosten anders dan terugbetaling van enig bedrag dat van u is ontvangen met betrekking tot het geannuleerde Contract:

 • het product is niet beschikbaar of niet op voorraad;
 • uw factuurgegevens zijn niet correct of niet verifieerbaar;
 • uw bestelling wordt door onze beveiligingssystemen gemarkeerd als een ongebruikelijke bestelling of een bestelling die vatbaar is voor fraude;
 • uw betaling per bankoverschrijving wordt niet binnen 12 kalenderdagen na acceptatie van uw bestelling ontvangen;
 • wij hebben reden om aan te nemen dat u jonger bent dan 16 jaar;
 • wij hebben reden om aan te nemen dat u een wederverkoper bent;
 • er was een fout in de prijsvermelding op de Website;
 • wij konden niet leveren op het door u opgegeven adres;
 • vanwege een gebeurtenis buiten onze controle (zie art. 17 hieronder);
 • in geval van spelfouten, prijs- of andere fouten of vergissingen in de Website-informatie.

3. PRIJS/BETALING

3.1 Betalingsmethoden
Controleer de beschikbare betalingsmethoden voor elk land onder het kopje Betalingsmethoden op de Website. Wij accepteren geen andere betalingsmethoden dan die vermeld staan. Probeer niet op een andere manier te betalen dan daar gespecificeerd. Als u dat doet, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies van de betaling of andere schade die hieruit kan voortvloeien.

3.2 Betaling verwerking
Als u betaalt met creditcard/debetkaart, zullen we het verschuldigde bedrag van uw rekening afschrijven zodra uw bestelling ons magazijn verlaat. Als u per bankoverschrijving betaalt, beginnen we met de levering (of productie in het geval van aangepaste producten) nadat we uw betaling hebben ontvangen. Dit kan enkele dagen duren. Indien binnen 12 kalenderdagen na het plaatsen van uw bestelling geen betaling is ontvangen, wordt uw aankoop automatisch geannuleerd. Betalingen kunnen alleen worden verwerkt als de factuurgegevens kunnen worden geverifieerd. We behouden het eigendom van alle product(en) totdat we de volledige betaling voor dergelijke product(en) hebben ontvangen.

3.3 Prijzen en valuta
De productprijzen op de Website zijn inclusief btw, tenzij u een ander land heeft geselecteerd waar btw niet in rekening wordt gebracht. Verzendkosten worden per bestelling toegepast. De exacte verzendkosten zijn afhankelijk van het land waar uw bestelling naar wordt verzonden. Voor details over verzendkosten per land zie het Verzendgedeelte van de Website. Prijzen zijn in Euro, tenzij uitdrukkelijk vermeld dat de prijs in een andere lokale valuta is. Als u het land van levering wijzigt tijdens het browsen of tijdens het afrekenen, kunnen de prijzen vanaf dat moment in een andere valuta worden vermeld. Houd er rekening mee dat het wijzigen van het land van levering invloed kan hebben op de prijs als gevolg van een wijziging in valuta of landspecifieke prijzen en/of btw.

4. VERZENDING & LEVERING

4.1 Levering - waar en wanneer
In Nederland leveren wij producten van maandag tot zaterdag. Voor andere landen dan Nederland leveren wij van maandag tot vrijdag. We verzenden niet op bepaalde feestdagen. Raadpleeg de FAQ-sectie van de website voor datums en de beschikbare levertijden en -methoden. We kunnen alleen een bestelling afhandelen naar een afleveradres dat een thuis- of kantooradres is in een van de landen die in de landensectie van de website worden vermeld.

4.2 Inspectie bij levering
Bij levering, inspecteer de verpakking op schade. Als het lijkt dat de producten beschadigd zijn, accepteer de zending dan niet.

5. VERZENDKOSTEN

5.1 Verzending
Als u een aankoop doet die de drempel overschrijdt die relevant is voor uw leveringsland, ontvangt u 'standaard levering'. Zie de FAQ-sectie van de Website voor drempelbedragen en bijbehorende kortingen op de verzendkosten.

6. RETOUREN & ANNULERINGEN

6.1 Bestelling annuleren voor levering
Zodra u een bestelling heeft geplaatst, kan deze niet meer worden gewijzigd of geannuleerd. We beginnen bestellingen die in onze online winkel zijn geplaatst onmiddellijk te verwerken om een snelle levering te garanderen. Als de bestelling eenmaal is verwerkt en de status "In afwachting" of "In behandeling" heeft bereikt, is annulering of wijziging niet meer mogelijk. In dat geval worden de product(en) aan u geleverd en kunnen deze worden geretourneerd in overeenstemming met ons retourbeleid. Hierbij bent u verantwoordelijk voor de verzendkosten van de retourzending. Voor vragen kunt u contact opnemen via e-mail of een brief sturen (zie de contactinformatie op de website).

6.2 Retourneren van bestellingen na levering - defecten
U hebt het recht om producten die aan u zijn geleverd te retourneren in het geval dat ze defect zijn of anderszins niet in overeenstemming zijn met uw bestelling toen u deze ontving. U kunt dit doen binnen 14 dagen nadat u het defect heeft opgemerkt. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. In het geval dat uw claim gerechtvaardigd is, worden de aankoopprijs en de verzendkosten vergoed. U bent verantwoordelijk voor het terugzenden van de producten naar ons distributiecentrum. Voor praktische informatie over hoe te retourneren, zie de sectie "Retouren".

6.3 Uitoefenen van uw herroepingsrecht
Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met de producten die u heeft besteld, mag u de aan u geleverde producten binnen 14 kalenderdagen na de levering van het product retourneren, zonder ons een reden te geven, mits:

 • de producten ongeopend en op geen enkele manier gebruikt zijn;
 • het product compleet is en u retourneert in of samen met de originele verpakking, folies etc.;
 • het product niet is gemanipuleerd of anderszins gewijzigd.

Voor informatie over terugbetalingen, zie art. 6.5 hieronder. Voor praktische informatie over hoe te retourneren, zie de sectie Retouren op de Website. Als u ons informeert dat u een product wilt retourneren, vergoeden wij u alle ontvangen betalingen (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) en in ieder geval uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop wij worden geïnformeerd over uw beslissing om uw herroepingsrecht uit te oefenen.

6.4 Productuitwisseling
Productuitwisselingen zijn momenteel niet mogelijk, maar u heeft wel de mogelijkheid om uw product(en) te retourneren. Zie art. 6.2 en 6.3 hierboven. Voor informatie over terugbetalingen, zie art. 6.5 hieronder. Om een ander product te krijgen, moet u een nieuwe bestelling plaatsen op de Website.

6.5 Informatie over terugbetaling
Terugbetalingen worden binnen 14 dagen na ontvangst door Sigma Essentials van het geretourneerde product uitgegeven, op basis van de oorspronkelijke betalingswijze. Als u per bankoverschrijving heeft betaald, moet u deze informatie aan de klantenservice verstrekken wanneer u de retourzending initieert, zodat wij het geld rechtstreeks op uw rekening kunnen terugstorten. In het geval dat u goederen retourneert om redenen anders dan defecten of niet-conformiteit met uw bestelling, dient u voor de retourzending te betalen. Voor praktische informatie over hoe te retourneren en voor terugbetalingstermijnen, zie de sectie Retouren op de Website. Lees de informatie in de helpsectie en volg de instructies zorgvuldig om onnodige vertraging te voorkomen. Als u met Maestro heeft betaald en het veld 'issue number' of 'start date' niet heeft ingevuld tijdens het afrekenen, kunnen wij uw retourzending en/of uw terugbetaling niet verwerken.

6.6 Risico van retourzending
Als u een product retourneert onder art. 6.2 - 6.5 bent u verantwoordelijk voor het verzenden van het product naar ons distributiecentrum. In het geval dat wij het product niet ontvangen, zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies van het product. De bewijslast dat een product aan ons is geleverd, ligt bij u of het bedrijf dat wordt gebruikt voor de verzending.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1
Als Sigma Essentials niet voldoet aan deze algemene voorwaarden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van deze algemene voorwaarden of onze nalatigheid, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg is van onze schending of als het werd overwogen door u en ons op het moment dat u dit contract aanging.

7.2
We leveren de producten alleen voor binnenlands en privégebruik. U stemt ermee in de producten niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, en wij hebben geen aansprakelijkheid jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

7.3
We sluiten onze aansprakelijkheid niet uit of beperken deze op geen enkele manier waar dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot de producten, inclusief het recht om producten te ontvangen die: zoals beschreven en overeenkomstig het monster of model gezien en onderzocht zijn; van bevredigende kwaliteit zijn; geschikt zijn voor een bepaald doel; redelijkerwijs duurzaam zijn; en vrij van gebreken; en voor defecte producten onder de Consumer Protection Act 1987.

8. PRIVACY

8.1 Uw privacy en persoonsgegevens
De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is van essentieel belang voor Sigma Essentials. De informatie die we over u verzamelen helpt ons om uw ervaring met Sigma Essentials te personaliseren en continu te verbeteren. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Content
Alle rechten op de website, de inhoud ervan, en alle productontwerpen zijn eigendom van Sigma Essentials of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Het is verboden om enig deel van de website of de inhoud ervan te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, te herverkopen, te bezoeken of anderszins te exploiteren voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

9.2 Handelsmerken en copyright
De handelsmerken, logo's, tekens en dienstmerken die op de website worden weergegeven, zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van Sigma Essentials en anderen. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie of recht om enig handelsmerk zonder de schriftelijke toestemming van Sigma Essentials of een derde partij die eigenaar is van de handelsmerken te gebruiken. Alle rechten zijn voorbehouden.

10. KLACHTEN

10.1 Klachtenprocedure
Als u niet tevreden bent met enig aspect van onze service, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website. We nemen klachten zeer serieus en zullen proberen om eventuele problemen of zorgen die u heeft snel en naar tevredenheid op te lossen.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

11.1 Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met deze voorwaarden of hun onderwerp of vorming (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Nederland.

11.2 Bevoegde rechtbank
De rechtbanken van Nederland hebben exclusieve jurisdictie om geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met deze algemene voorwaarden of hun onderwerp of vorming (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) te beslechten.

12. WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

12.1 Wijzigingen
We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. De versie van de algemene voorwaarden die op onze website wordt weergegeven, is de versie die op dat moment van toepassing is.

13. CONTACT

13.1 Contactinformatie
Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden of een andere juridische tekst op deze website, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website of via het opgegeven e-mailadres.